sezione artistica sede Novara a.s. 2020/2021

          1A           1B           1C          1D             1E
          2A           2B           2C          2D
          3A           3B           3C          3D
          4A           4B           4C          4D             4E
          5A           5B           5C          5D

sezione Coreutica a.s. 2020/2021

1K

2K

3K

4K

5K

 

sezione artistica sede di Romagnano Sesia a.s. 2020/2021

1G

2G

3G

4G

5G 

1H

2H

3H

4H

5H

sezione Musicale a.s. 2020/2021

1M

2M

3M

4M

5M