GRADUATORIA_ISTITUTO_AA24_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A058_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A057_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_AA55_II FASCIA_TAB3__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A054_II FASCIA_TAB3__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A053_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A050_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A048_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A048_II FASCIA_TAB3__22092020 

GRADUATORIA_ISTITUTO_A034_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A027_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A027_II FASCIA_TAB3__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A019_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A019_II FASCIA_TAB3__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A018_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A018_II FASCAI_TAB3__22092020 

GRADUATORIA_ISTITUTO_A017_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A017_II FASCIA_TAB3__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A014_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A012_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A012_II FASCIA_TAB3__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A011_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A011_II FASCIA_TAB3__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A010_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A009_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A008_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A007_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A006_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A005_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A004_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A003_III FASCIA_TAB4__22092020

GRADUATORIA_ISTITUTO_A002_III FASCIA_TAB4__22092020 

GRADUATORIA ISTITUTO A054  I FASCIA 

GRADUATORIA MAD A057

GRADUATORIA MAD A050

GRADUATORIA MAD A012 20-10-2020

GRADUATORIA MAD AB24

GRADUATORIA_MAD_A027

MAD

GRADUATORIE definitive pers. Docente ed educativo – 1^ fascia

GRADUATORIE definitive pers. Docente ed educativo- 2^ fascia

GRADUATORIA definitive pers. Docente ed educativo- 3^ fascia

GRADUATORIE provvisorie pers. Docente ed educativo  triennio 2017/20 – 1^ fascia

GRADUATORIE provvisorie pers. Docente ed educativo  triennio 2017/20 – 2^ fascia

GRADUATORIE provvisorie pers. Docente ed educativo  triennio 2017/20 – 3^ fascia